Ulica KanoniczaLokalizacja obiektu

Kraków, Polska

Zakres prac
Skanowanie laserowe, pomiary geodezyjne, zdjęcia panoramiczne, rysunki architektoniczne

Cel projektu
Inwentaryzacja kamienic

Produkt końcowy
Kolorowa chmura punktów, zdjęcia panoramiczne, portal www, dokumentacja 2D

W celu inwentaryzacji kamienic zlokalizowanych przy ul. Kanoniczej przeprowadzono skanowanie laserowe 3D całej ulicy. Wykonano również panoramy sferyczyne wysokiej rozdzielczości oraz rysunki elewacji wybranych kamienic.