logowanie / rejestracja

BHP

Jesteśmy świadomi, że to głównie pracownicy budują firmę i że bez naszych ludzi nie moglibyśmy być tu, gdzie teraz jesteśmy. Mając to na uwadze, dbamy o naszych pracowników, członków ich rodzin, współpracowników i podwykonawców. Szczerze wierzymy, że możemy zapobiec wszystkim wypadkom, dlatego naszym celem jest działanie w taki sposób, by pracownicy, środowisko pracy czy wyposażenie nie zostały narażone na ryzyko wypadku bądź uszkodzenia. Mamy ustalony i dobrze działający system bezpieczeństwa dostosowany do naszych działań, który do tej pory działał niezawodnie.

Aby osiągnąć nasz cel:
  • zapewniamy pracownikom niezbędne szkolenia
  • zapewniamy przyjemne i zdrowe środowisko pracy
  • koncentrujemy się na bezpieczeństwie we wszystkich naszych działaniach
  • monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników
  • gwarantujemy specjalistyczne ubezpieczenia podczas podróży służbowych
  • zachęcamy pracowników do zgłaszania uwag w kwestii bazpieczeństwa i przeciwdziałania niepożądanym zdarzeniom
  • uczymy naszych pracowników, że każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie
  • współpracujemy z klientami i dostawcami w celu dalszego rozwoju i wzmocnienia naszej kultury BHP