Skanowanie laserowe

Skanowanie laserowe 3D to proces cyfryzacji - odtwarzania geometrii obiektów fizycznych. Proces ten zapewnia pełną cyfrową reprezentację zeskanowanych obiektów możliwą do wykorzystania na etapie opracowywania studiów wykonalności, projektowania, prefabrykacji i montażu.

Podstawowy produkt skanowania laserowego - chmura punktów - może być bezpośrednio używany jako odniesienie podczas procesu projektowania lub może służyć do tworzenia dokładnych modeli CAD 3D, rysunków 2D i innych produktów końcowych, takich jak obrazy CapView.

Pozwala to ograniczyć kosztowne wizje terenowe oraz zmniejsza ryzyko kolizji i wystąpienia problemów z montażem, ponieważ nowo zaprojektowane elementy mogą być zaprojektowane w chmurze punktów lub modelu 3D.

Modelowanie 3D - Modele CAD

Nasze modele CAD mogą być dostarczane w formatach takich programów inżynierskich, jak PDMS / E3D, PDS / SmartPlant 3D, Inventor, AutoCAD, MicroStation, NavisWorks, SolidWorks w zależności od wymogań klienta.

Modelowanie 3D - Modele inteligentne

Skanowanie laserowe w połączeniu z projektem lub dokumentacją instalacji mogą być wykorzystywane do tworzenia w pełni inteligentnych modeli PDMS / E3D. Istniejący model może być również dostosowany do chmury punktów, w celu stworzenia modelu powykonawczego. To sprawia, że dalsze projektowanie jest łatwiejsze i szybsze. Model PDMS / E3D zapewnia projektantom uzyskanie pełnego spektrum opcji, takich jak schematy P&ID, rysunki izometryczne, raporty, obliczenia wytrzymałościowe itd.

Skanowanie laserowe budynków, konstrukcji i pomieszczeń - pomiary precyzyjne

Skanowanie laserowe 3D dla budynków i konstrukcji przekształca fizyczną rzeczywistość w pełną cyfrową reprezentację. Dzięki tej usłudze można dokładnie analizować, monitorować i planować zmiany w obiektach budowlanych, minimalizując ryzyko błędów projektowych i usprawniając procesy konserwacji oraz zarządzania obiektami budowlanymi.

Dokumentacja powykonawcza 3D - Rysunki izometryczne rurociągów, projekt techniczny orurowania

Wykonywane przez nas skanowanie laserowe dostarcza precyzyjne dane do tworzenia rysunków izometrycznych rurociągów, które mają być wykonane i zamontowane na terenie instalacji. Dzięki wprowadzeniu technologii skanowania laserowego nasze rysunki izometryczne są nie tylko precyzyjne i zgodne z najwyższymi standardami branżowymi.

Portal Ayelix - portal do zarządzania danymi 3D

Ayelix, opracowane przez nas narzędzie, jest najnowocześniejszym rozwiązaniem dla wszystkich zaangażowanych w dany projekt. Zapewnia ono możliwość:

 • dostępu online do wszystkich wymaganych informacji (skanów 3D połączonych ze zdjęciami HD)
 • łatwej nawigacji w zdjęciach panoramicznych wysokiej rozdzielczości
 • zobaczenia i zidentyfikowania obiektów z czterech różnych pozycji
 • sprawdzenia współrzędnych i pomiaru poszczególnych obiektów
 • pobierania kolorowej chmury punktów Full HD bezpośrednio z portalu
 • wgrania projektu 3D i sprawdzenia jego integracji z istniejącymi obiektami
 • weryfikacji kolizji w czasie rzeczywistym
 • zamówienia dodatkowego skanowania obszarów zainteresowania za pomocą interaktywnych map

Rzeczywistość wirtualna / rozszerzona - przeglądanie danych przestrzennych

Wyobraź sobie, że możesz być wszędzie, że możesz odwiedzić instalację bez wychodzenia z biura. Wyobraź sobie, że Twoje urządzenie może rozpoznać i połączyć rzeczywiste obiekty z Twoim projektem, np. rysunkami izometrycznymi.
Dzięki naszej aplikacji możesz poruszać się w środowisku 3D zarówno w tradycyjny sposób, jak i przy użyciu okularów 3D.

FAQ

1. Na czym polega skaning laserowy budynków?

Skanowanie laserowe budynków to proces polegający na użyciu urządzeń laserowych do zbierania danych o geometrii i strukturze budynków oraz ich otoczenia (np. pomiary skanerem ręcznym). Poprzez emisję promieni laserowych i pomiar czasu ich odbicia od powierzchni skanery laserowe generują chmurę punktów, która następnie może być przekształcona w trójwymiarowy model budynku.

2. Ile kosztują usługi skanowania laserowego?

Koszt usług skanowania laserowego może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i złożoność obiektu, zakres usługi, rodzaj danych wymaganych przez klienta oraz lokalizacja projektu. Zazwyczaj koszt jest ustalany indywidualnie dla każdego projektu po wcześniejszej konsultacji i ocenie potrzeb klienta.

3. Jakie są zalety skanowania laserowego?

Skanowanie laserowe posiada wiele zalet, w tym:

 • Dokładność: Skanery laserowe zapewniają wysoką dokładność pomiarów, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie geometrii obiektów.
 • Szybkość: Skanowanie laserowe może być szybkie, co pozwala na szybkie uzyskanie dużych ilości danych w stosunkowo krótkim czasie.
 • Bezpieczeństwo: Skanowanie laserowe eliminuje konieczność bezpośredniego kontaktu z obiektem, co zwiększa bezpieczeństwo pracowników.
 • Kompleksowe dane: Skany laserowe dostarczają kompleksowych danych o badanym obiekcie, które mogą być wykorzystane do różnych celów, takich jak analiza, projektowanie i zarządzanie.

4. W jakich branżach wykorzystuje się skanowanie laserowe?

Skanowanie laserowe znajduje zastosowanie w różnych branżach, w tym:

 • Budownictwo i architektura: Do tworzenia modeli 3D budynków, analizy zmian w strukturach, oraz do wspomagania procesów projektowych.
 • Inżynieria przemysłowa: Do inspekcji instalacji przemysłowych, tworzenia modeli instalacji oraz do planowania modernizacji i remontów.
 • Archeologia i ochrona dziedzictwa kulturowego: Do dokumentacji i analizy stanu zabytków oraz wykopalisk archeologicznych.
 • Geodezja i kartografia: Do tworzenia modeli terenu oraz do analizy zmian topograficznych.
 • Przemysł morski: pomiary geodezyjne offshore i skanowanie laserowe offshore obiektów na morzach tj. porty czy platformy wiertnicze.
Zalety
 • Skrócenie czasu pomiaru
 • Ograniczenie czasu projektowania i instalacji
 • Wygodna prezentacja wizualna danych
 • Wysoka dokładność danych cyfrowych 3D
 • Skuteczne podejmowanie decyzji
 • Skrócenie harmonogramów i terminów
 • Uniknięcie kolizji i przeróbek
 • Zwiększenie bezpieczeństwa wizji lokalnych
 • Obniżenie kosztów we wszystkich fazach projektu

Nasze usługi

Capnor dostarcza usługi inżynierskie, które definiują nowe standardy jakości i efektywności. Od precyzyjnego skanowania laserowego poprzez inżynierię odwrotną, projektowanie inżynierskie, po zaawansowane fotografie i termowizję z dronów, nasze innowacyjne podejście rewolucjonizuje sposób, w jaki podejmujesz decyzje i realizujesz projekty. Zaufaj nam i skup się na swoich celach, a my zajmiemy się resztą.