logowanie / rejestracja

Projektowanie inżynierskie

Capnor oferuje kompleksowe usługi inżynierskie:
 • studium wykonalności
 • projekt techniczny
 • obliczenia statyczne
 • rysunki warsztatowe
 • dokumentację powykonawczą

Capnor łączy skanowanie laserowe 3D z projektowaniem inżynierskim, aby zapewnić swoim klientom:
 • Bezkoliozyjny projekt
 • Integrację danych i ich ponowne wykorzystanie
 • Możliwość bardziej efektywnego kierowania projektem

Capnor projektuje w różnych typach środowisk CAD, m.in. w oprogramowaniu AVEVA PDMS / E3D, Inventor, AutoCAD, MicroStation. Specjalizujemy się w branży orurowania i budowlano-konstrukcyjnej.

Branża orurowania
Rodzaje dokumentacji:
 • Modele 3D
 • Rysunki aranżacyjne
 • Rysunki izometryczne
 • Zestawienia materiałów
 • Analizy naprężeń
 • Rysunki elementów wsporczych
 • Dokumentacja dla urzedów zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych
 • Dokumentacja powykonawcza

Branża budowlano-konstrukcyjna
Rodzaje dokumentacji:
 • Projekt techniczny
 • Rysunki warsztatowe
 • Obliczenia statyczne
 • Dokumentacja powykonawcza

Administracja PDMS / E3D
Administracja PDMS / E3D jest jedną z naszych najmocniejszych stron. Oferujemy klientom pełen pakiet usług administracji PDMS / E3D:
 • Konfigurowanie nowych projektów AVEVA PDMS / E3D
 • Kontrola poziomu dostępu użytkownika
 • Konfiguracja i rekonfiguracja baz danych
 • Przygotowanie katalogów i specyfikacji
 • Konwersja plików projektowych do AVEVA PDMS / E3D
 • Sprawdzenie integralności danych
 • Administrowanie danymi
 • Przekazanie do AVEVA PDMS / E3D Global