logowanie / rejestracja

Pomiary prefabrykatów

Capnor zatrudnia zespół kontroli poprawności wykonania prefabrykatów, który weryfikuje prefabrykowane elementy i instalacje, szczególnie na obiektach, na których wymagana jest wyjątkowa dokładność ze względu na niebezpieczne środowisko lub ograniczony czas montażu na miejscu (np. obiekty na morzu).

Kontrola wymiarowa prefabrykatów powinna być stosowana na wszystkich etapach produkcji.

ZALETY:
 • Ograniczenie działań na obiekcie poprzez maksymalizację działań poza terenem instalacji (skrócenie harmonogramu budowy i redukcja kosztów)
 • Eliminacja przeróbek (maksymalizacja wydajności pracy)
 • Skrócenie czasu montażu (minimalizacja spawania i montażu na obiekcie)
 • Minimalizacja czasów przestojów (wcześniejsza realizacja projektu)
 • Brak niespodziewanych zdarzeń (ograniczenie ryzyka)

TYPOWE ZASTOSOWANIA:
 • Elementy rurowe
 • Zawory
 • Konstrukcje stalowe
 • Tunele, drogi, mosty
 • Stadiony, budynki

DANE WYNIKOWE:
 • Raport z inspekcji
 • Dokumentacja CAD