Pomiary prefabrykatów

Capnor zatrudnia zespół kontroli poprawności wykonania prefabrykatów, który weryfikuje prefabrykowane elementy i instalacje, szczególnie na obiektach, na których wymagana jest wyjątkowa dokładność ze względu na niebezpieczne środowisko lub ograniczony czas montażu na miejscu (np. obiekty na morzu).

Kontrola wymiarowa prefabrykatów powinna być stosowana na wszystkich etapach produkcji.

Zalety pomiarów prefabrykatów:

 • Ograniczenie działań na obiekcie poprzez maksymalizację działań poza terenem instalacji (skrócenie harmonogramu budowy i redukcja kosztów)
 • Eliminacja przeróbek (maksymalizacja wydajności pracy)
 • Skrócenie czasu montażu (minimalizacja spawania i montażu na obiekcie)
 • Minimalizacja czasów przestojów (wcześniejsza realizacja projektu)
 • Brak niespodziewanych zdarzeń (ograniczenie ryzyka)

Typowe zastosowania usługi kontroli prefabrykatów:

 • Elementy rurowe
 • Zawory
 • Konstrukcje stalowe
 • Tunele, drogi, mosty
 • Stadiony, budynki

Dane wynikowe z kontroli:

 • Raport z inspekcji prefabrykatów
 • Dokumentacja CAD

FAQ

1. Na czym polega usługa pomiaru prefabrykatów?

Usługa pomiaru prefabrykatów polega na weryfikacji wymiarów i parametrów prefabrykowanych elementów i instalacji. Wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia pomiarowe, takie jak precyzyjne tachimetry geodezyjne, aby zapewnić zgodność prefabrykatów z projektem oraz normami branżowymi.

2. Ile kosztują usługi pomiaru prefabrykatów?

Koszt usługi pomiaru prefabrykatów może być uzależniony od różnych czynników, takich jak liczba i złożoność prefabrykatów, rodzaj wykorzystywanych narzędzi pomiarowych oraz zakres usługi. Zazwyczaj koszt jest ustalany indywidualnie dla każdego projektu po wcześniejszej konsultacji i ocenie potrzeb klienta.

3. Jakie są zalety usługi pomiarów prefabrykatów?

Usługa pomiarów prefabrykatów ma wiele zalet, w tym:

 • Optymalizacja procesu budowlanego: Poprzez zminimalizowanie działań na miejscu budowy i zwiększenie efektywności montażu prefabrykatów.
 • Minimalizacja liczby przeróbek: Dzięki dokładnemu sprawdzeniu wymiarów prefabrykatów można uniknąć konieczności przeróbek czy modyfikacji na etapie montażu.
 • Skrócenie czasu montażu: Poprzez precyzyjne dostosowanie prefabrykatów do założeń projektowych można skrócić czas montażu na miejscu budowy.
 • Minimalizacja ryzyka i kosztów: Eliminacja niespodziewanych zdarzeń oraz dostarczenie prefabrykatów zgodnych z wytycznymi projektu przyczynia się do ograniczenia ryzyka awarii i kosztów napraw.

4. W jakich branżach wykorzystuje się pomiary prefabrykatów?

Pomiary prefabrykatów znajdują zastosowanie w wielu branżach, w tym:

 • Budownictwo: W przypadku prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, jak np. belki, panele ścienne czy elementy instalacji sanitarnych.
 • Przemysł: W produkcji prefabrykowanych komponentów rurociągów czy konstrukcji.
 • Infrastruktura: W przypadku prefabrykowanych elementów mostów, tuneli czy systemów drogowych.
 • Energetyka: W produkcji prefabrykowanych elementów instalacji energetycznych.

Nasze usługi

Capnor dostarcza usługi inżynierskie (skanowanie 3d, modelowanie 3d i projektowanie 3d), które definiują nowe standardy jakości i efektywności. Od precyzyjnego skanowania laserowego 3D poprzez inżynierię odwrotną, projektowanie inżynierskie, po zaawansowane fotografie i termowizję z dronów, nasze innowacyjne podejście rewolucjonizuje sposób, w jaki podejmujesz decyzje i realizujesz projekty. Zaufaj nam i skup się na swoich celach, a my zajmiemy się resztą.