ISO 9001:2015, Magnet JQS

W celu zapewnienia klientom najwyższej jakości specjalistycznych usług, a jednocześnie poprawy organizacji pracy Capnor wdrożyła system zarządzania jakością oparty o normę EN ISO 9001. Dodatkowo firma posiada wdrożone system Magnet JQS.

Realizujemy naszą misję poprzez następujące cele:
  • dokładane rozpoznanie potrzeb, oczekiwań klienta i mających zastosowanie wymagań oraz dostarczenie usług zgodnych z tymi wymaganiami,
  • efektywne monitorowanie procesow występujących w firmie, w celu dostarczenia usług najwyższej jakości,
  • dbanie o dobre relacje z Klientem,
  • ciągłe monitorowanie rynku usług zgodnych z profilem firmy oraz śledzenie najnowszych trendów w technologii,
  • doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników,
  • włączenie wszystkich pracowników w realizację polityki jakości