System oczyszczania wód balastowych

Przykładowych projekt

Zakres prac
  • skanowanie laserowe
  • opracowanie chmury punktów
  • projekt bazowy
  • projekt techniczny dla systemu BWT

Produkt końcowy
  • model 3D
  • rysunki warsztatowe rurociągów (izometryki)
  • zestawienia meteriałów
  • rysunki aranżacyjne
  • rysunki warsztatowe konstrukcji
  • uaktualnienie istniejących schematów