Kaplica św. Kingi w Kopalni Soli „Wieliczka”Lokalizacja obiektu

Wieliczka

Zakres prac
Skanowanie laserowe, rzuty, przekroje, obrysy spągu i stropu

Cel projektu
Badanie ugięć elementów konstrukcyjnych oraz osiadania gruntu, inwentaryzacja detali architektonicznych

Produkt końcowy
Chmura punktów, dokumentacja pomiarowa 2D (obrysy spągu i stropu oraz przekroje), okreslenie kubatury, powierzchni spągu oraz minimalnej i maksymalnej wysokości komory

W oparciu o osnowę kopalni zeskanowano kaplicę św. Kingi.W ramach opracowania wykonano rzuty detali architektonicznych takich jak ołtarze czy płaskorzeźby. Dodatkowo opracowano dokumentację pomiarową w tym: obrysy spągu i stropu oraz przekroje poprzeczny i podłużny w widokami z chmury punktów. Zgodnie z wymaganiami zlecającego wykonano także przekrój na wysokości 1.5 m nad powierzchnią podłogi.