BarbakanLokalizacja obiektu

Kraków, Polska

Zakres prac
Skanowanie laserowe, dokumentacja fotograficzna, modelowanie 3D, wykonanie rysunków architektonicznych

Cel projektu
Inwentaryzacja aktualnego stanu obiektu

Produkt końcowy
Kolorowa chmura punktów, model 3D, dokumentacja fotograficzna, strona www zawierająca widoki skanów oraz zdjęcia panoramiczne, rysunki 2D (rzuty, przekroje, widoki)
 

Barbakan, jeden z najbardziej znanych zabytków w Krakowie, został przez nas zinwentaryzowany w maju 2009 roku. Do pozyskania danych w postaci skanów oraz zdjęć wewnątrz i na zewnątrz obiektu wykorzystano skaner Leica HDS3000 oraz tachimetr Leica TPS1200+. Następnie w ramach opracowania kameralnego wykonano model 3D zabytku oraz rzuty i przekroje. Aby utworzyć widoki elewacji, zdecydowano się na rozwinięcie Barbakanu na płaszczyznę. W ramach obróbki zdjęć panoramicznych przygotowano wirtualną wycieczkę po zabytku i opublikowano ją w sieci Internet.