Zakłady chemiczneLokalizacja

Holandia

Zakres prac
Skanowanie laserowe, wysokorozdzielcze panoramy sferyczne, modelowanie 3D

Cel projektu
Identyfikacja instalacji rurowych na terenie zakładów chemicznych

Produkt końcowy
Zestaw danych 3D w środowisku Navisworks 2013

Zakłady chemiczne w Holandii zleciły wykonanie inwentaryzacji oraz szczegółowej identyfikacji instalacji rurowych w obszarze LHC2. Ze względu na wiele modyfikacji dokonywanych na obiekcie w ciągu ostatnich 20 lat istniejąca dokumentacja inżynierska była niedokładna. Jednym z zadań było zatem odtworzenie dokumentacji. Dodatkowo, uzyskane w ramach projektu dane 3D pozwalają na szczegółowe określenie pozycji 3D każdego elementu. Poza chmurą punktów dostarczono klientowi także wysokorozdzielcze panoramy sferyczne (350 MPix każda), dzięki którym możliwe jest odczytanie nawet niewielkich opisów na instalacjach rurowych czy aparaturze.