Smocza JamaLokalizacja obiektu
Kraków

Zakres prac
Skanowanie laserowe, pomiary geodezyjne, zdjęcia panoramiczne

Cel projektu
Inwentaryzacja obecnego stanu zalegania Smoczej Jamy

Produkt końcowy
Chmura punktów, przekroje, obliczenia powierzchni rzutu i objętości obiektu, portal zawierający TruView i zdjęcia panoramiczne

Apply Capnor Poland wykonała projekt inwentaryzacji geodezyjnej obecnego stanu zalegania Smoczej Jamy w obrębie trasy turystycznej dla Zamku Królewskiego na Wawelu. W ramach projektu wykonano przekroje poprzeczne, obliczono powierzchnię rzutu poziomego Smoczej Jamy, jak również objętość podziemi. Dodatkowo stworzono portal internetowy zawierający obrazy TruView oraz zdjęcia panoramiczne.