Sleipner RiserLokalizacja obiektu

Morze Północne

Zakres prac
Skanowanie laserowe, modelowanie 3D

Cel projektu
Uniknięcie kolizji w projekcie, optymalizacja montażu

Produkt końcowy
Model PDMS

Platforma Sleipner Riser przechodziła poważny proces modyfikacji i rozbudowy. Grupa Apply Capnor zeskanowała 95% powierzchni platformy i stworzyła szczegółowy model 3D na zlecenie klienta. Dzięki temu klient był w stanie wykonać prace projektowe w efektywny sposób, używając modelu w programie PDMS w celu uniknięcia kolizji i optymalizacji montażu.