Rafineria Mongstad
Lokalizacja
Mongstad, Norwegia

Zakres prac
Skanowanie laserowe, modelowanie 3D

Cel projektu
Aktualizacja modelu PDMS rafinerii, analiza zagrożenia wybuchem

Produkt końcowy
Model PDMS

W ramach kilku dużych projektów rafineria została zeskanowana, a chmury punktów opracowane i zoptymalizowane przy zastosowaniu autorskiego oprogramowania. Część opracowania terenu została porównana pod kątem uniknięcia kolizji elementów istniejących z nowoprojektowanymi. Zoptymalizowane chmury punktów wykorzystano w programach MicroStation, PDS i PDMS. Szczegółowa chmura punktów umożliwiła inżynierom pracę przy projekcie wykonawczym. Model 3D został wykorzystany do analizy rozprzestrzeniania się gazu w przypadku jego wybuchu. Klient planuje dalsze skanowanie rafinerii w celu aktualizacji modelu PDMS.