Platforma wiertnicza YMELokalizacja obiektu

Morze Północne

Zakres prac
Skanowanie laserowe 3D, zdjęcia panoramiczne wysokiej rozdzielczości, osnowa geodezyjna

Cel projektu
Jakościowa kontrola projektowego modelu PDMS - porównanie z chmurą punktów (dane ze skanowania); dane dla inżynierów, zapoznanie personelu z obiektem (on-line), szkolenia BHP

Produkt końcowy
Kolorowa chmura punktów, zdjęcia panoramiczne wysokiej rozdzielczości, internetowy portal 3D

Prace terenowe wykonano na terenie stoczni Bergen Group w Stavanger (Norwegia), gdzie platforma została przetransportowana w celu przeprowadzenia modernizacji. Pozwoliło to na wyeliminowanie wylotów na platformę oraz wstrzymywania jej pracy z powodu pomiarów. Wykonane skany laserowe umożliwiają kontrolę instniejących elementów instalacji, mogą być również wykorzystane do projektowania nowych oraz eliminacji potencjalnych kolizji. Dane opublikowano na portalu internetowym umożliwiającym wykonywanie prostych pomiarów oraz „wirtualnych spacerów”. Portal ten może też służyć do przeprowadzania analiz dla celów inżynieryjnych, BHP, i ograniczenia do minimum wizyt personelu w terenie.