Kocioł BFBLokalizacja

Świecie

Zakres prac
  • skanowanie laserowe 3D i pomiary tachimetryczne
  • opracowanie chmury punktów
  • modelowanie 3D (formaty DGN, STP i MAC)
Ze względu na brak aktualnej dokumentacji powykonawczej wymagane było zastosowanie technologii skanowania laserowego w celu szybkiego otrzymania informacji geometrycznych budynku kotłowni BFB. Celem było usprawnienie prac inżynierskich i uniknięcie kolizji. Model przekonwertowany do formatu MAC zawierał następujące branże: konstrukcyjną, rurociągową, mechaniczną i elektryczną.