Instalacja oczyszczania spalinZakres prac

Skanowanie laserowe 3D, usługi inżynierskie

Cel projektu
Bezkolizyjne wpasowanie instalacji oczyszczania spalin AEP

Produkt końcowy
Chmura punktów, studium wykonalności, projekt techniczny, dokumentacja warsztatowa
 

Zgodnie z unijną dyrektywą od 1 stycznia 2015 roku statki przebywające w tzw. strefach SECA (Obszar Kontroli Emisji Siarki) mogą emitować w spalinach do atmosfery jedynie do 0,1% siarki. Jednym z możliwych rozwiązań dostosowania jednostek do nowych, surowych wymogów jest montowanie instalacji oczyszczających spaliny (z ang. scrubbers).