Instalacja HDSLokalizacja

Rafineria Gdańska

Zakres prac
Skanowanie laserowe, modelowanie 3D

Cel projektu
Uniknięcie kolizji w projekcie nowych elementów instalacji

Produkt końcowy
Model 3D w programie PDMS

Z powodu braku kompletnej dokumentacji powykonawczej firma projektowa zadecydowała o złożeniu zamówienia na skanowanie laserowe i wykonanie modelu 3D istniejących estakad pod rurociągi. Model, który zaimportowano do programu PDMS, został użyty do projektowania nowych elementów instalacji w celu uniknięcia kolizji z emelentami nowo projektowanymi.