Bideford DolphinLokalizacja obiektu

Morze Północne

Zakres prac
Skanowanie laserowe, pomiary tachimetryczne, modelowanie 3D

Cel projektu
Inspekcja stanu głowicy przeciwwybuchowej i nasady

Produkt końcowy
Chmura punktów, model 3D, profile 2D, obrazy TruView, zdjęcia panoramiczne

Głowica przeciwwybuchowa BOP wraz z nasadą LMRP są elementami instalacji kluczowymi w procesie monitoringu wiertni oraz przeciwdziałania niekontrolowanym wyciekom gazu. Elementy te zostały zdemontowane, a następnie zeskanowane i zmierzone za pomocą tachimetru w celu inspekcji ich stanu. Skany zostały połączone, a na podstawie chmury punktów stworzono model geometryczny badanych obiektów. Dodatkowo w efekcie projektu opracowano profile 2D, obrazy TruView oraz zdjęcia panoramiczne wysokiej rozdzielczości dla lepszej reprezentacji instalacji.