BelfegorLokalizacja obiektu

Kraków

Zakres prac
Skanowanie laserowe, model 3D, rysunki techniczne, wizualizacja

Cel projektu
Odtworzenie dokumentacji technicznej

Produkt końcowy
Model 3D, rysunki techniczne, widoki ortogonalne

PZL M-15 Belfegor jest samolotem rolniczym. Przyczyną utworzenia modelu 3D był brak dokumentacji technicznej. Prace terenowe wykonywało trzech geodetów przez trzy dni. Dane przeliczone zostały z wykorzystaniem oprogramowania Leica Cyclone. Następnie wykonano model 3D z wykorzystaniem siatki płaszczyzn oraz widoki ortogonalne z wykorzystaniem oprogramowania Bentley MicroStation. Dodatkowo utworzono kilka wizualizacji w oprogramowaniu Blender.