logowanie / rejestracja

Kariera

Capnor jest wiodącą firmą w branży skanowania laserowego oraz tradycyjnych pomiarów geodezyjnych. Nasza pozycja na rynku wynika z ciągłego nastawienia na rozwój i na nowe technologie, z wykorzystania najbardziej zaawansowanego sprzętu i oprogramowania oraz przede wszystkim z wiedzy i doświadczenia kadry pracowniczej.

W zamian za zaangażowanie, oferujemy atrakcyjne i stabilne warunki pracy, przyjazną atmosferę oraz możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia w międzynarodowej firmie. Umożliwiamy poznanie innowacyjnych i wyjątkowych rozwiązań stosowanych w obsługiwanych przez nas sektorach rynku.
 

 • Specjalista ds. Administracyjnych (Lokalizacja: Kraków, Polska)
  Miejsce pracy: Kraków

  Zakres obowiązków:

  •    współpraca z zagranicznymi oddziałami firmy w sprawach finansowych
  •    sporządzanie raportów i analiz 
  •    współpraca z biurem księgowo-kadrowym
  •    sporządzanie faktur 
  •    współpraca z zagranicznymi oddziałami firmy oraz biurami podróży w celu organizacji wyjazdów służbowych
  •    rozliczanie delegacji 
  •    wsparcie działu operacyjnego w harmonogramowaniu i planowaniu prac w dedykowanym systemie
  •    prace administracyjne związane z bieżącą obsługą firmy
  •    koordynacja obiegu dokumentów wewnątrz firmy

  Oczekiwania: 
  •    wykształcenie wyższe (preferowane kierunki zarządzanie, ekonomia, administracja)
  •    bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
  •    minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
  •    komunikatywność
  •    systematyczność i dokładność
  •    bardzo dobra organizacja pracy
  •    samodzielność
  •    umiejętność obsługi oprogramowania biurowego typu MS Office (w szczególności dobra znajomość MS Excel)
  •    mile widziana znajomość podstawowych zagadnień finansowych

  Oferujemy: 
  •    pracę w międzynarodowej firmie z kapitałem norweskim 
  •    stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
  •    dodatkowe świadczenia pozapłacowe
  •    pełen pakiet szkoleń przygotowujących do pracy na powyższym stanowisku
  •    dobrą atmosferę w pracy

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w języku angielskim na adres e-mail: rekrutacja@capnor.com W temacie wiadomości bardzo prosimy o wpisanie numeru referencyjnego SA01 oraz imienia i nazwiska.

  Kandydatów prosimy również o dopisanie klauzuli: " Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, przez spółkę Capnor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w celu przeprowadzenia rekrutacji w Spółce na stanowisko Specjalista ds. Administracyjnych
  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeb przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Spółkę. 
  Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Informację o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie  (polityka prywatności kandydatów).


   
 • Informacja o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

  Informacja o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie

  Spółka Capnor Poland Sp. z o.o. („Spółka”) szanując Państwa prywatność, przygotowała niniejszą informację o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, aby wyjaśnić, w jaki sposób Spółka będzie przetwarzać Dane osobowe osób ubiegających się o pracę (dalej zwanych „Kandydatami”).

  W jaki sposób będą przetwarzane Dane osobowe Kandydatów?

  Kandydaci mogą ubiegać się o wolne stanowiska w Spółce, wysyłając maila na adres rekrutacja@capnor.com

  W celu umożliwienia ubiegania się o zatrudnienie w Spółce poprosimy Kandydatów o podanie określonych informacji, które mają na celu zidentyfikowanie Państwa tożsamości („Dane osobowe”). Spółka może gromadzić i przetwarzać Dane osobowe zawarte w Państwa CV, liście motywacyjnym, odpowiedziach na pytania, których udzielili Państwo ubiegając się o pracę oraz w innych materiałach i informacjach, które przekazują Państwo Capnor Poland Sp. z o.o. podczas ubiegania się o pracę.

  Spółka będzie wykorzystywać podane przez Państwa Dane osobowe w celu dokonania oceny Państwa kwalifikacji pod kątem stanowisk, o które się Państwo ubiegają.

  Z uwagi na to, że są Państwo Kandydatami, do Państwa Danych osobowych będą miały dostęp odpowiednie osoby uczestniczące w procesie wyboru i oceny Kandydatów oraz przechowywania i przetwarzania ich Danych osobowych. Tymi osobami są między innymi przedstawiciele Działu Kadr i osoby odpowiedzialne za rekrutację, personel jednostki biznesowej uczestniczący w ocenie Kandydatów, a także działający w naszym imieniu dostawcy zewnętrzni wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych w zakresie ściśle ograniczonym umową.

  Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy Danych osobowych naszych Kandydatów żadnym osobom trzecim do wykorzystania w celach marketingowych.

  Środki bezpieczeństwa

  Spółka zapewnia organizacyjne i techniczne środki celem ochrony danych Kandydatów.

  Jak długo przechowujemy Dane osobowe Kandydatów?

  Jeżeli zostaną Państwo pracownikami Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zachowamy Państwa Dane osobowe w Państwa aktach pracowniczych.

  Jeżeli nie otrzymają Państwo propozycji zatrudnienia w Spółce, usuniemy Państwa Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji na stanowisko, o które się Państwo ubiegaliście, chyba że wyrażą Państwo zgodę na zatrzymanie Państwa CV na poczet przyszłych rekrutacji.

  W jaki sposób Kandydaci mogą aktualizować lub usuwać swoje Dane osobowe?

  Jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować swoje Dane osobowe, prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@capnor.com

  W przypadkach dozwolonych przez prawo usuniemy Państwa Dane osobowe na Państwa żądanie. Prosimy o nadesłanie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną na adres: rodo@capnor.com

  Kontakt z nami

  W razie dodatkowych pytań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie prosimy o kontakt mailowy na adres: rodo@capnor.com

Feel free to contact us and discover the broad
spectrum of benefits that our services can bring you.
Aplikuj do pracy: