Instalacja Biomasa 2Lokalizacja obiektu
Kraków

Zakres prac
Skanowanie laserowe, rejestracja skanów, modelowanie 3D, opracowanie portalu TruView

Cel projektu
Odzwierciedlenie przestrzenne instalacji za pomocą chmury punktów oraz wykonanie trójwymiarowego modelu CAD pyłoprzewodów

Produkt końcowy
Chmura punktów, portal TruView, model 3D (MicroStation)
 

W ramach modernizacji kolan pyłoprzewodów biomasowych Instalacji Biomasa 2 w Elektrociepłowni „KRAKÓW” inżynierowie Apply Capnor Poland wykonali skanowanie laserowe wraz z pomiarami geodezyjnymi, zarejestrowali skany w celu uzyskania chmury punktów, a na jej podstawie stworzyli model bryłowy CAD.

Chmura punktów została przekazana projektantom biura projektowego w formatach .pts oraz .pod umożliwiających wykorzystanie jej w środowisku MicroStation. Model został dostarczony w formacie .dgn. Dodatkowo opracowany został portal TruView zapewniający przeglądanie pozyskanych danych za pomocą przeglądarki internetowej.

Uzyskane dane pozwoliły projektantom na szczegółową kontrolę układu transportu biomasy oraz zostały wykorzystane do bezkolizyjnego zaprojektowania wymienianych elementów.

Inwentaryzacja obiektu metodą skanowania laserowego pozwoliła na znaczne oszczędności czasu pracy, materiałów i – co za tym idzie – kosztów.